Gå med i facket – ett klokt val

Att gå med i facket är bland de klokaste valen du kan göra när det kommer till din arbetssituation. Facket jobbar nämligen med dina villkor och rättigheter i fokus så genom att bli medlem i ett fackförbund tryggar du dels din anställning, och dels stärker du fackets position totalt sett eftersom de ges mer makt ju fler medlemmar de har. Det innebär alltså att de har större möjligheter att förbättra kollektivavtalet för alla.

Vilket fackförbund du ska välja beror på vilken yrkeskategori du arbetar inom. Är du statligt anställd kan du till exempel välja att gå med i Fackförbundet ST, och arbetar du inom privat sektor kan du gå med i facket Unionen. Fördelen med bägge dessa fackförbund är att det ingår en inkomstförsäkring i medlemskapet vilket innebär att du får ekonomiskt stöd om du skulle bli arbetslös. För att gå med i facket ansöker du online om ett medlemskap med information om var du arbetar idag eller vad du studerar om du är student. Därefter dröjer det inte länge förrän du är medlem i facket, som du betalar en månadsavgift för. Den är oftast på några hundra kronor och kan variera beroende på din lönenivå.